O mnie

W zawodzie psychologa i psychoterapeuty pracuję od 1998r.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą w zakresie psychoterapii pozytywnej.

Ukończyłam też 3-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje i uczestniczę w konferencjach naukowych. Moja praca podlega superwizji – obecnie we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i World Association for Positive Psychotherapy http://www.positum.org/22-0-Poland.html . W swojej pracy stosuję się zasadami etycznymi tych organizacji.

Jestem związana z lokalną organizacją pozarządową działającą w Kłodzku - Towarzystwem Społecznym RAZEM. Jestem zaangażowana w prowadzony przez Towarzystwo Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Jestem mężatką i mam troje dzieci. W wolnym czasie biegam na średnich i długich dystansach.