Oferta

W ramach pomocy oferuję:

Konsultację psychologiczną : spotkanie wstępne, które ma na celu rozpoznanie problemu
i ustalenie dalszego postępowania - jednej z możliwości: psychoterapia indywidualna, małżeńska, wizyta u innego specjalisty, do postawienia diagnozy i ustalenia dalszych zaleceń potrzebne są zwykle 1-2 spotkania.

Sesje psychoterapii indywidualnej: indywidualne spotkania z psychoterapeutą, nastawione na realizację ustalonego z klientem celu, zwykle 50 min, 100 zł, raz w tygodniu, w trybie krótkoterminowym zwykle 6-12 spotkań lub ustalonym na dłuższy okres.

Sesja psychoterapii małżeńskiej : spotkanie wspólne pary małżeńskiej z psychoterapeutą, w związku z trudnościami w relacji, 90 min, 120 zl, zwykle raz na dwa tygodnie.