Psychoterapeuta Kłodzko

marta Chmielowiec

Pomagam osobom

• przeżywającym kryzys życiowy, borykającym się
z trudnymi doświadczeniami aktualnymi lub minionymi

• przeżywającym trudności w związkach
z innymi ludźmi oraz cierpiącym z powodu utraty ważnej osoby

• odczuwającym lęki, napięcia oraz natrętne myśli

• doświadczającym trudności w realizacji celów

• cierpiącym z powodu utraty radości życia

• nie radzącym sobie ze stresem, odpowiedzialnością lub nadmiernym obciążeniem;

• nie radzącym sobie ze złością, gniewem, żalem, wstydem

• cierpiącym z powodu objawów somatycznych pod postacią nawracających bólów czy doznań z ciała, które nie mają potwierdzenia w wynikach badań lekarskich

• potrzebującym wsparcia i psychologicznej pomocy w związku z poważną chorobą somatyczną

• potrzebującym porady w związku z trudnościami wychowawczymi

"Jeśli chcesz mieć coś czego nigdy nie miałeś, musisz zrobić coś czego nigdy nie robiłeś"

O MNIE

W zawodzie psychologa i psychoterapeuty pracuję od 1998r.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą w zakresie psychoterapii pozytywnej.

Ukończyłam też 3-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje i uczestniczę w konferencjach naukowych. Moja praca podlega superwizji – obecnie we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i World Association for Positive Psychotherapy http://www.positum.org/22-0-Poland.html . W swojej pracy stosuję się zasadami etycznymi tych organizacji.

Jestem związana z lokalną organizacją pozarządową działającą w Kłodzku – Towarzystwem Społecznym RAZEM. Jestem zaangażowana w prowadzony przez Towarzystwo Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Jestem mężatką i mam troje dzieci. W wolnym czasie biegam na średnich i długich dystansach oraz śpiewam w chórze.

"Jeśli coś działa - rób tak dalej, jeśli nie działa - przestań i zrób coś innego" (Milton Erickson)

Oferta

W ramach pomocy oferuję:

Konsultację psychologiczną : spotkanie wstępne, które ma na celu rozpoznanie problemu
i ustalenie dalszego postępowania – jednej z możliwości: psychoterapia indywidualna, małżeńska, wizyta u innego specjalisty, do postawienia diagnozy i ustalenia dalszych zaleceń potrzebne są zwykle 1-2 spotkania.

Sesje psychoterapii indywidualnej: indywidualne spotkania z psychoterapeutą, nastawione na realizację ustalonego z klientem celu, zwykle 50 min, 120 zł, raz w tygodniu, w trybie krótkoterminowym zwykle 6-12 spotkań lub ustalonym na dłuższy okres.

Sesja psychoterapii małżeńskiej : spotkanie wspólne pary małżeńskiej z psychoterapeutą, w związku z trudnościami w relacji, 90 min, 150 zl, zwykle raz na dwa tygodnie.

Kontakt

tel.691 024 151

Kłodzko, ul. S.Okrzei 17 Ip