Psychoterapeuta Kłodzko

Marta Chmielowiec

Marta Chmielowiec Psycholog w Kłodzko

Pomagam osobom

"Jeśli chcesz mieć coś czego nigdy nie miałeś, musisz zrobić coś czego nigdy nie robiłeś"

O MNIE

W zawodzie psychologa i psychoterapeuty pracuję od 1998r. Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą w zakresie psychoterapii pozytywnej.

Ukończyłam też 3-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje i uczestniczę w konferencjach naukowych. Moja praca podlega superwizji – obecnie we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychterapii Stosowanej i World Association for Positive Psychotherapy . W swojej pracy stosuję się zasadami etycznymi tych organizacji.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

Psycholog Klodzko | Marta Chmielowiec | Europejski Certyfikat Psychoterapii

Jestem związana z lokalną organizacją pozarządową działającą w Kłodzku - Towarzystwem Społecznym RAZEM. Byłam zaangażowana w prowadzony przez Towarzystwo Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Jestem mężatką i mam troje dzieci. W wolnym czasie biegam na średnich i długich dystansach oraz śpiewam w chórze.

"Jeśli coś działa - rób tak dalej, jeśli nie działa - przestań i zrób coś innego" (Milton Erickson)

Oferta

W ramach pomocy oferuję:

Konsultację psychologiczną

spotkanie wstępne, które ma na celu rozpoznanie problemu i ustalenie dalszego postępowania - jednej z możliwości: psychoterapia indywidualna, rodzinna, wizyta u innego specjalisty. Do postawienia diagnozy i ustalenia dalszych zaleceń potrzebne są zwykle 1-2 spotkania.

Sesje psychoterapii indywidualnej

indywidualne spotkania z psychoterapeutą, nastawione na realizację ustalonego z klientem celu, zwykle 50 min, 150 zł, raz w tygodniu, w trybie krótkoterminowym zwykle 6-12 spotkań lub ustalonym na dłuższy okres.

Kontakt

tel.691 024 151

Kłodzko, ul. S.Okrzei 17, parter